Dolfin şi mediul înconjurător

Pentru Dolfin, respectarea mediului natural ce ne înconjoară, reprezintă unul din stâlpii pe care se sprijină întreaga cultură organizaţională, aşa că încă de la începutul anului 2008 producătorul de ciocolată a întreprins o serie de cercetări amănunţite pentru a afla impactul pe care activitatea sa îl are asupra mediului climatic, pentru a putea sprijini lupta pentru combaterea poluării.

Una dintre cele mai importante probleme globale actuale, poartă denumirea de efect de seră. Cauza principală a acestui fenomen constă în acumularea unor cantităţi enorme de dioxid de carbon CO2 şi a altor substanţe în atmosfera, formând o „patură” în jurul planetei noastre.

În urma acestor cercetări, compania şi-a propus să-şi micşoreze gradul emisiilor de CO2 cu o valoare de 15 puncte procentuale. În ceea ce priveşte situaţia globală, compania a făcut deja primul pas, anunţandu-şi participarea la un proiect ce se derulează în Rajastan, India, prin care se îincearcă creşterea cantităţii de energie provenită din biomasă. Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv substanţele vegetale şi animale, silvicultura şi industriile conexe. Biomasa reprezintă resursa regenerabila cea mai abundenta de pe planetă. Aceasta include absolut toată materia organică produsă prin procesele metabolice ale organismelor vii. Biomasa este prima formă de energie utilizată de om, odată cu descoperirea focului.

Deoarece procesul de obţinere a acestei energii necesită forţă de muncă, în această parte a Indiei rata şomajului este în scădere.

Alte avantaje majore ale implementării proiectului, se referă la creşterea rate de dezvoltare economică şi socială, precum şi la experienţa pe care Dolfin şi ceilalţi participanţi o vor acumula pe perioada derulării.