AMOXICILINĂ FP 60% 1 KG

Amoxicilina este o penicilină semisintetică cu acţiune bactericidă faţă de un număr mare de bacterii Gram-pozitive şi Gram-negative. Este rezistentă la acidul clorhidric şi se absoarbe din intestin mai bine decât ampicilina, 93% din doză administrată oral ajungând în circulaţie şi realizând  concentraţia plasmatică optimă eficientă. Difuzează bine în ţesuturi şi organe, timpul de înjumătăţire mediu fiind de 1,7 ore. Se elimină prin urină în proporţie de 86% în formă neschimbată.

SPECII ŢINTĂ 

Cabaline, viţei, miei, iezi, suine şi păsări (găini – tineret înlocuire, broileri).

INDICAŢII 
Tratamentul infecţiilor gastrointestinale, respiratorii, urinare.