GENTOCIN – DOSER

SPECII ŢINTĂ 
Suine – purcei in primele 15 zile de viata.

INDICAŢII 
GENTOCIN – DOSER soluţie orală se administrează la purcei sugari. Este recomandat pentrul controlul şi tratamentul gastro-enteritelor produse de E. coli şi de alte bacterii sensibile la gentamicină.