HELMIX F 10 kg

Flubendazolul este un antiparazitar antihelmintic din grupa benzimidazolilor (albendazol, mebendazol).
La suine este activ contra stadiilor mature şi imature ale nematodelor din tractul gastro-intestinal, inclusiv a larvelor migratoare de Ascaris suum şi a helminţilor localizaţi în plămân. La păsări, este activ asupra nematodelor gastro-intestinale, cestodelor şi în particular asupra helminţilor cu localizare traheală. Flubendazolul distruge nu numai formele adulte ale paraziţilor, ci şi stadiile larvare aflate în migraţie în corpul animalului. De asemenea, are efect ovocid.