IVER – MIX 100 g

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ
IVER-MIX premix prin componenta sa activă – ivermectină, acţionează atât asupra endoparaziţilor (nematode), cât şi asupra ectoparaziţilor suinelor.
Ivermectina este un derivat al avermectinei, izolată din produsul obţinut prin fermentarea unei actinomicete numită Streptomyces avermitilis.
La nematode, ivermectina stimulează elaborarea de GABA (acid gamma aminobutiric), la nivelul sinapselor neuronale şi intensifică legătura GABA la receptorii specifici întrerupând astfel transmiterea influxului nervos la nivelul joncţiunilor nervoase, paralizând şi omorând parazitul. La artropode, întreruperea influxului nervos se produce la nivelul sinapsei neuro-musculare. Aceasta conduce la paralizia şi moartea parazitului. IVER-MIX premix se acumulează în special la nivelul urechii, mai precis în cerumenul auricular, acolo unde Sarcoptes scabie var. suis are abilitatea de a se adăposti şi unde celelalte produse nu reuşesc să fie eficiente.