LINCOMICINĂ FP 60% 10 kg

SPECII ŢINTĂ 
Suine şi broileri.

INDICAŢII
Tratamentul afecţiunilor determinate de germeni sensibili la Lincomicină, astfel:
Suine: dizenterie, colită spirochetică, enterită proliferativă, infecţii cu Mycoplasma spp. (artrite, pneumonii), rujet.
Broileri: enterită necrotică produsă de Clostridium perfringens, infecţii cu Mycoplasma spp. (BRC, artrite).