LINCOMICINĂ – SPECTINOMICINĂ 5/10

INDICAŢII 
Tratamentul bolilor cauzate de germeni sensibili la lincomicină şi spectinomcină.
Suine: dizenterie, colită spirochetică, enterită proliferativă, infecţii cu Mycoplasma spp. (artrite, pneumonii), enterite cu E. coli, Salmonella, rujet.
Viţei: infecţii ale tractusului respirator superior, pneumonii, enterite.
Ovine, caprine: dermatită contagioasă interdigitală, infecţii respiratorii.
Câini şi pisici: infecţii ale tractusului respirator (tonsilite, laringite, faringite, bronşite, pneumonii), dermatite,  abcese,  infecţii  ale  tractusului urinar, metrite.
Păsări(broileri): BRC, coriză, aerosaculite, enterite, infecţii cu E. coli, Salmonella, artrite, septicemii.