NEOMICINĂ SULFAT FP 10% 50 g

SPECII ŢINTĂ 

Bovine (viţei), cabaline de agrement, ovine (miei), caprine (iezi), suine (purcei), păsări (găini ouătoare, pui broileri), câini, pisici, nurci.

INDICAŢII 

Produsul, NEOMICINĂ SULFAT FP 10% – pulbere orală se recomandă în tratamentul enteritelor bacteriene produse de bacterii sensibile la neomicină.