NEOXIGAL

SPECII ŢINTĂ 
Găini.

INDICAŢII 
Produsul NEOXIGAL este recomandat la păsări pentru controlul şi tratamentul infecţiilor bacteriene, gastrointestinale şi infecţiilor secundare apărute consecutiv evoluţiei unor boli virotice: micoplasmoză, sinuzită infecţioasă, coriză infecţioasă, laringotraheită infecţioasă, difterovariolă.