OXITETRACICLINA FP 20% RETARD 250ml

 200 mg/ml soluţie injectabilă pentru bovine, ovine, caprine

SPECII ŢINTĂ 
Bovine, ovine, caprine, suine.

INDICAŢII 
Tratamentul infecţiilor gastrointestinale, pulmonare, genitale, pododermite, actinobaciloza, rujet, leptospiroză.