ASCOMICIN 40 g

INDICAŢII 
Tratamentul plăgilor cutanate şi afecţiunilor oculare (conjunctivite) la bovine, ovine, suine, câini şi pisici.

Asocierea penicilinei cu aminoglicozidele oferă avantajul pătrunderii mai bune în interiorul celulelor a antibioticului, datorită atacării peretelui celular realizat de peniciline, asigurându – se astfel, inhibarea proceselor de sinteza bacteriană. Produsul datorită celor două componente antimicrobiene pe care le conţine, este activ faţă de bacteriile Gram pozitive şi Gram negative implicate în infecţiile cutanate şi oculare.

SPECII ŢINTĂ 
Bovine, ovine, suine, câini şi pisici.