DEO-VET 1 L

Detergent dezinfectant cu proprietăţi bactericide, fungicide şi virulicide.

DOMENIU DE UTILIZARE 
Categorii de utilizatori: profesionali şi industriali; dezinfecţia suprafeţelor, utilajelor şi adăposturilor pentru animale, a vehiculelor utilizate pentru transportul animalelor (TP3); dezinfecţia suprafeţelor din pieţe agroalimentare şi târguri de animale (TP3).

MOD DE UTILZARE
Produsul se diluează înainte de utilizare şi se foloseşte prin pulverizare pe suprafeţe sau prin imersiunea obiectelor în soluţia dezinfectantă, respectând concentraţiile şi timpii de contact specificaţi, în funcţie de natura contaminantului şi gradul de contaminare.