COCCISTOP S 50 ml

Produsul COCCISTOP S – soluţie orală este recomandat pentru tratamentul eimeriozei la:
– puii de găină – produse de coccidii din familia Eimeridae (Eimeria acervulina, E. necatrix, E. mitis, E. tenella, E. brunetti)
– puii de curcă – produse de coccidii E. meleagridis, E. adenoides
– iepuri – produse de coccidii E. perforans, E. intestinalis şi E. magna
Produsul COCCISTOP S – soluţie orală este de asemenea eficient în tratamentul holerei şi tifozei la găini şi curci.