ENROFLOXACINĂ FP 50 g

Tratamentul infecţiilor primare sau secundare produse de germeni Gram-pozitivi, Gram-negativi şi micoplasme la:
Suine: anaerobioză, salmoneloză, pasteureloză, pneumonie enzootică.
Păsări: colibaciloză, pasteureloză, salmoneloză, stafilococi, micoplasmoză, infecţii cu Actinomyces spp.