ERITROMICINĂ FP 5%

Eritromicina este un antibiotic din grupa macrolidelor. Dozele uzuale terapeutice asigură efectul bacteriostatic al eritromicinei, iar dozele mărite îi conferă şi un efect bactericid. Spectrul de activitate este foarte larg şi cuprinde: Streptococcus spp., Staphilococcus spp., Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria spp., Erysipelothrix rhusiopatiae, Haemophilus spp., Pasteurella spp., Mycoplasma spp., Rickettsia spp., Spirocheta spp. etc.
Eritromicina este bacteriostatică, dar la concentraţii mari poate deveni bactericidă. Pătrunde în celulă şi inhibă sinteza proteică bacteriană. Intervine în procesul de translaţie, inhibând transportul aminoacizilor activaţi (de către aminoacetil-sintetază) la locul sintezei proteice (ribozomi), respectiv se cuplează competitiv cu receptorii ARN-mesager (ARM-m), plasaţi pe ribozomii 50-S, împiedicând formarea de polisomi. Rezistenţa bacteriană apare prin modificarea poziţiei ribozomilor receptori şi/sau prin creşterea rezistenţei membranei celulare. Rezistenţa bacteriană faţă de eritromicină se dezvoltă rapid şi de aceea se indică acest antibiotic numai în cazuri speciale, respectiv în cazul antibiogramei pozitive sau când este vorba de o infecţie cu germeni penicilinorezistenţi (în special stafilococi).
Administrată intramuscular se atinge concentraţia eficientă în sânge după aproximativ o oră.