GENTAMICINĂ FP 10% 100 ml

Gentamicina este antibiotic din grupa aminoglicozidelor obţinut din culturi de Micromonospora purpurea cu efect bactericid evident, indiferent de faza de multiplicare a germenilor (faza de latenţă sau faza de multiplicare logaritmică). Activitatea bactericidă se referă la germeni Gram-negativi şi Gram-pozitivi, (Pseudomonas spp., Klebsiela spp., Enterobacter spp., Serratia spp., E.coli, Proteus spp., Salmonella spp., Actinobacillus spp, Bordetella bronchiseptica, Fusobacterium, Haemophylus, Campylobacter spp., Staphylococcus, Streptooccus, Actinomyces, Erysipelothrix, Clostridium, Listeria etc.).
De asemenea, gentamicina are acţiune şi asupra Treponema hyodysenteriae., Mycoplasma, Leptospira.
Gentamicina, după administrare intramusculară, atinge concentraţia sanguină maximă după 30-60 minute şi se elimină sub formă activă prin rinichi, în urină atingând concentraţii bactericide. Administrată pe mucoase (digestivă, conjunctivală) se absoarbe puţin în circulaţia generală, dar acţionează bine local.