FUROGAL T

Produsul FUROGAL T se recomandă pentru controlul şi tratamentul infecţiilor bacteriene primare şi secundare, respiratorii şi digestive, produse de germeni sensibili la acţiunea tilozinei şi sulfadimetoxinei la găini, curci, pui de găină, pui de curci şi fazani şi în tratamentul coccidiozei la speciile ţintă.