LINCOMICINĂ FP 11% 100 g

Lincomicina este un antibiotic natural produs de Streptomyces lincolnensis, activ împotriva germenilor Gram-pozitivi (în special asupra Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Erysipelothrix rhusiopathie, Clostridium spp., Brahyspira spp.), Gram-negative (Lawsonia spp.) şi Mycoplasma spp.
După administrarea orală produsul difuzează rapid in ţesuturi, atingând concentraţii terapeutice în timp scurt.