LINCOMICINĂ FP 11% 50 g

SPECII ŢINTĂ 
Suine şi păsări (găini, curcani, raţe, gâşte, porumbei).

INDICAŢII 

Lincomicina FP 11% premix se foloseşte în:

– la suine: în prevenirea şi tratamentul enteritelor produse de Serpulina hyodisenetriae; prevenirea şi tratamentul infecţiilor cu germeni anaerobi; prevenirea şi tratamentul infecţiilor cu Mycoplasma hyopneumoniae.

– la păsări: în profilaxia şi tratamentul eneteritelor produse de Clostridium spp asociat sau nu cu alte bacterii.