OXITETRACICLINĂ FP 90% 5 g

SPECII ŢINTĂ 
Suine, mânji, viţei, miei, iezi, iepuri, câini, păsări (pui broiler, găini, curci, raţe, gâşte) şi peşti

INDICAŢII 
Oxitetraciclina 90% – pulbere este recomandată în tratamentul afecţiunilor produse de germeni sensibili la oxitetraciclină la suine, mânji, viţei,  miei, iezi, iepuri, câini, păsări şi peşti.