TILOZINĂ FP 60% 25 g

ACŢIUNE FARMACOTERAPEUTICĂ
Tilozina este un antibiotic macrolid activ faţă de coci gram pozitivi (Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), bacterii gram pozitive (Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Listeria, Erysipelothrix), bacterii gram negative (Haemophylus spp., Pasteurella spp., Brucella spp., Mycoplasma, Chlamidia şi Rickettsia).
Tilozina se leagă de unitatea 50 S a ribozomilor din peretele celular al microorganismelor şi produce inhibarea sintezei de proteine. În concentraţii terapeutice acţionează bacteriostatic, iar în doze mari sau în cazul microorganismelor foarte sensibile are şi acţiune bactericidă.

SPECII ŢINTĂ
Viţei, suine şi păsări (pui broileri, tineret înlocuire, găini ouătoare, curci).