UNGUENT ANTIMICOTIC 20 g

Unguentul se utilizează în tratamentul dermatomicozelor la câini şi pisici produse de diferite specii de miceţi, în special de Trichophyton spp. şi Microsporium spp.

Administrat pe cale cutanată nivelul mediu de absorbţie al tiuramului este situat în jurul valorii de 10%. Distribuţia tiuramului vizează majoritatea ţesuturilor, concentraţiile cele mai ridicate înregistrându-se în ficat, rinichi şi celulele sanguine, iar concentraţiile cele mai scăzute în creier, plasmă şi musculatura scheletică. Principalele căi de eliminare ale tiuramului sunt calea respiratorie şi calea renală.

SPECII ŢINTĂ
Câini, pisici.