VARATRAZ

Amitrazul este o substanţă acaricidă care acţionează prin contact şi prin inhalaţie, reuşind să omoare paraziţii liberi de pe corpul albinelor prin blocarea funcţiilor enzimatice şi nervoase ale acestora. Paraziţii vor muri în maximum 3-4 zile, funcţie de cantitatea de substanţă activă acumulată.
Amitrazul este absorbit rapid după administrare orală şi eliminat din majoritatea ţesuturilor în câteva zile. Este rapid metabolizat şi excretat în special prin urină. Metabolizarea amitrazului este similară calitativ la şoareci, şobolani, pisică, câine, vacă şi om, începând prin hidroliza în N-N’-metil formamidina şi 2,4- dimetil foramilida. Produsul final este acidul 4-amino3-metilbenzoic care este rapid conjugat şi excretat. Amitrazul este slab absorbit pe cale dermică.